DET AUTORITATIVE PERSPEKTIV I BARNEHAGEn

Dette kurset er basert på boken med den samme titelen. I kurset lærer vi om den autoritative perspektiv og hva det betyr for barnehagen både å være system og struktur-orientert og samtidig være god på varme relasjoner, og legge vekt på godt samspill.
Kurset er praktisk og tilpasses målgruppen. 

Voksenrollen er en viktig del av perspektivet og et eget kurs om den autoritative voksenrollen kan vi skreddersys for din barnehage

© Copyright Kristent barnehagefellesskap