Kurs 

Barnehagefellesskapet tilbyr kurs for ansatte i barnehagen, mentoring til styrer, veiledning for pedagogiske ledere, hjelp til planleggingsdager, personalmøter og utvikling av ledergruppen, og mer.
Her vil du kunne lese om de ulike kurs. Her vil du også kunne melde deg på.
Informasjon om en årlig samling vil bli lagt ut her. 

Våre kurs

KURS 1

Det autoritative perspektiv i barnehagen

Dette kurset er en innføring i det autoritative perspektiv i barnehagen. Kurset er best egnet for ledere i barnehagen, styrere så vel som ped.ledere, men kan tilpasses hele personalgruppen. 

Kurset er basert på boken med samme tittel. (boken er inkl i kurset)

LESE MER ELLER MELDE PÅ

KURS 2

Begeistret ledelse

Dette er et lederutviklingsprogram som passer for hele ledergruppen. Programmet er delt opp i tre samlinger med enkle praktiske  oppgaver mellom samlingene. 

"Begeistret ledelse" kan også holdes som et enkelt kveldskurs (2,5 timer) som tar for seg utvalgte temaer. 

LESE MER ELLER MELDE PÅ

KURS 3

Bedre sammen

Et viktig kurs om bedre samspill og lagarbeid i personalgruppen.

Bli bedre kjent med deg selv og hverandre.

Inkl. personlighetstest

"...men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåden Gud har gitt oss."

LESE MER

KURS 4

Den kristne barnehagen

Vår identitet- barns identitetsutvikling

Et helt nytt kurs om barnets identitetsutvikling og positive selvforståelse. Et nytt tema i lys av den nye rammeplanen. 

Særdeles viktig tema og spesielt for barnehager med en utvidet kristen formålsparagraf.

LESE MER 

"Kompetanse egner seg ikke for langtidslagring, men øker i verdi og bidrar til verdiskapning gjennom anvendelse"
–Linda Lai-

© Copyright Normisjons barnehagefellesskap