Barnehagefellesskapet   der du kan føle tilhørighet

                              VI TAR ANSVAR SAMMEN MED Deg

Medlemskap i barnehagefellesskapet

Dette er et fellesskap av barnehager med en kristen profil. Vi ønsker å samle så mange som mulig kristne barnehager i barnehagefellesskapet. For å være sterkere sammen og være en motvekt til kommersielle aktører.  Gjennom dette medlemskapet  vil medlemsbarnehagene få de samme muligheter som større aktører har, til å få den hjelpen de trenger for å være konkurransedyktig i møte med dagens kvalitetskrav. 

Medlemskap gir deg: Deltakelse på en årlig felles samling for alle ansatte, som gir de ansatte faglig, sosialt og ideologisk påfyll og en opplevelse av å være del av noe større.
Styrerne får også tilbud om regionale treffpunkt med andre styrere i kristne barnehager i egen region, slik at de kan utveksle erfaringer, drøfte nytt lovverk og støtte hverandre.
Og merk deg: Telefonstøtte inntil 7,5 time pr år, og én årlig oppfølging.

Alle barnehager med særlige bestemmelser om livssynsformål, Jf. rammeplanen § 1g, tidligere utvidet kristen formålsparagraf, som ønsker å være med i barnehagefellesskapet , er hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Hensikten med et medlemskap er:
1) Å gi tilhørighet til et kristent barnehagefellesskap og mulighet å diskutere ulike utfordringer knyttet til dette, med kolleger og andre i den samme situasjonen 
2) Deltakelse på en årlig samling og på eventuelle regionale møter
3) Tjenester med pris- og tidsmessige fordeler (15% på enkelttjenester)
4) Motta blogg/nyhetsbrev

Medlemskapet  koster kr. 4900 kr pr. år.

Barnehager tilknyttet Normisjon får 15% rabatt på PBL mentor når de melder seg inn. 

© Copyright Normisjons barnehagefellesskap