Kristent barnehagefellesskap er et åpent fellesskap for kristne barnehager uavhengig av eierskap og tilhørighet til en bestemt organisasjon. Normisjon er en av organisasjonene som er representert med flere av sine barnehager i Kristent barnehagefellesskap. Hver organisasjon som representeres  får en egen side for å kunne markere seg slik organisasjonen selv ønsker det. 

OVERISKT OVER BARNEHAGER tilknyttet NORMISJON

Dalen barnehage Arendal - www.dalen.barnehage.no

Eikely barnehage Frolands verk - www.eikely.barnehage.no

Noahs Ark miljø barnehage - www.noahs-ark.barnehage.no

BMB barnehage Holmestrand - www.bmb.barnehage.no

Solborg barnehage - www.minbarnehage.no/solborg

IMI åpen barnehage Stavanger - www.imikirken.no/side/imi-apen-barnehage

Solvang barnehage Førde - www.solvang.barnehage.forde.no

Noahs ark barnehage Rakkestad - www.noahsarkbarnehage.no

IMI barnehage Alta - www.imi-barnehage.no

Fredly barnehage Børsa - www.barnehage.fredly.fhs.no

Viken barnehage Gjøvik - (Sørbyen barnehage) - nettsted mangler

Gjennestad barnehage Stokke - www.gjennestadbarnehage.no

Eplehagen barnehage Porsgrunn - www.eplehagenbarnehage.no

Fjordly barnehage Bryggja - www.minbarnehage.no/fjordly

Øymark barnehage Ørje - www.marker.kommune.no/index.php?id=4992787&cat=240515


Copyright Kristent barnehagefellesskap