BEDRE SAMMEN

Bedre sammen 

Dette kurset  gir et godt bidrag til å bedre samspillet i barnehagens personalgruppe. Kurset er brukt i mange sammenhenger. Testen som brukes gir et godt innblikk i egne styrker og hjelper til å bli bedre kjent med hverandre, selv om en har kjent hverandre i lang tid. dessuten har forskning vist at godt samspill er et av de viktigste nøkkelkriterier for å skape resultater.

Hvert menneske er unik, men vi er ofte mer opptatt av å være en kopi av andre enn at vi er god til å være oss selv. Når vi forstår oss selv, har vi mulighet å forstå andre.

Personlighet skaper dessuten kultur og på dette kurset for du et innblikk i barnehagens kultur og hva som påvirker den. 

Mange har gitt uttrykk for at dette kurset har forandret alt . 


© Copyright Kristent barnehagefellesskap